Voorwoord

Allereerst wil ik op deze plaats, mede namens het managementteam, mijn dank uitspreken naar alle medewerkers, vrijwilligers, ouder(s)/verzorger(s), samenwerkingspartners, programmapartners en relaties voor hun warme betrokkenheid bij SKDH in 2019!

 

Organisatie

Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) biedt opvang en begeleiding aan kinderen in de leeftijd van nul tot en met 12 jaar, terwijl hun ouders werken, studeren of andere bezigheden hebben. Het aanbod omvat kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang (peuterspeel- en leergroepen) en gastouderopvang binnen de gemeente Den Helder en de Kop van Noord-Holland. In 2019 zijn we ook geopend in Purmerend in samenwerking met De Zorgcirkel. Dit is een locatie met een specifiek gedeponeerd concept waar we 7 dagen in de week open zijn van 6.30 uur – 23.30 uur. SKDH is een stichting met een raad van toezicht welke is ingericht volgens de Good Governance code in de kinderopvang.

Aansturing van de organisatie gebeurt door een directeur-bestuurder met naast zich een managementteam (MT) bestaande uit de financieel manager, HR-manager en de twee regiomanagers.

Het Bureau Bestuur en Ondersteuning (BBO) bestaat uit de afdelingen Financiën, Planning en Plaatsing, Personeelszaken, secretariaat en een stafafdeling. Daarnaast is op het BBO ook het gastouderbureau gevestigd. De locatie Het Nieuwe Werk is de thuisbasis voor de chauffeurs en klusjesmannen en coördinatie van hun werkzaamheden vindt ook daar plaats. Er zijn twee adviesorganen: de ondernemingsraad (OR) en de oudercommissies. Daarnaast is er een raad van advies vanuit de ouders als klankbord voor de bestuurder welke enkele malen per jaar bijeenkomt.

De OR heeft ook in 2019 samen met het bestuur constructief overleg gevoerd over allerhande thema’s en organisatieontwikkelingen. Ook heeft de OR eenmaal met de raad van toezicht overleg gevoerd over de voortgang van de organisatie, conform de code Good Governance.

Voor 2019 hebben de raad van toezicht en de ondernemingsraad een apart verslag gemaakt vandaar dat ik hier nu verder niet op in zal gaan. Het een en ander conform statuten en reglementen.

 

Ontwikkelingen en activiteiten

Voor SKDH kan 2019 wederom worden aangemerkt als een jaar van innovatie en groei. Hieronder volgt een kleine maar niet volledige opsomming van activiteiten die hebben plaatsgevonden. Door de veelheid van zaken is het onmogelijk om volledig te kunnen zijn! Op alle niveaus van de organisatie hebben onze medewerkers heel hard gewerkt om ook van 2019 een mooi ontwikkeljaar te maken. Dit jaaroverzicht geeft daar een mooi beeld van! SKDH is zich als maatschappelijke kinderopvangorganisatie aan het ontwikkelen naar een organisatie waar kinder- en jeugdontwikkeling en ondersteuning voor ouders bij de opvoeding centraal staat. Hieronder volgen een paar hoogtepunten.

In het begin van 2018 zagen we al een forse toename van het aantal BSO-kinderen uit Nieuwe Niedorp die we vanaf de scholen, met een eigen bus, naar de locatie aan de Langereis moesten brengen. Hierdoor hebben wij grond aangekocht naast de scholen en hebben we met bouwbedrijf Ott, architectenbureau Jan Pater en onze bouwkundige Nico Bouwes een prachtig gebouw kunnen realiseren, De Appelgaard! Samen met Wethouder Mary van Gent en kinderen werd op 8 april de eerste paal geslagen. Eind 2019 hebben we het gebouw in gebruik genomen. Ook de GGD heeft met het consultatiebureau bij ons een nieuwe plek gevonden die past bij de eisen van deze tijd.

Ook zijn er dit jaar verdere stappen gezet met de schoolbesturen Sarkon, Kopwerk en Meerwerf om in 2019 bij de Drooghe Bol in Julianadorp vier nieuwe locaties voor SKDH op te starten: KDV de Duindansers, KDV de Zeezwaluw, PSL de Stormvogels en BSO de Golfbrekers.

Op 6 februari is onze vernieuwde locatie aan de Bankastraat in Den Helder officieel geopend en genoemd als voorbeeld in het inspiratieboek van de firma Heutink! Een enorm compliment voor de interne projectgroep en alle betrokkenen!

SKDH is betrokken bij IKC-vorming samen met de schoolbesturen en de gemeentes Den Helder en Hollands Kroon. Deze ontwikkeling zal de komende jaren verder vorm en inhoud krijgen. Dit naast de twee IKC’s, bij de Thorbeckeschool en IKC Driemaster, die volop operationeel zijn. Bij IKC Driemaster werken we ook met het ROC Kop van Noord-Holland en de IPABO samen in een lab-setting met het oog op het toekomstig beroepsperspectief en de ontwikkeling van de opleidingen.

In 2019 hebben we ook weer fors geïnvesteerd in het upgraden van de buitenruimtes en aanleg van tuinen bij onze locaties. Hierbij hebben we ook gebruik gemaakt van de kennis bij de Helderse Vallei met wie we een partnerschap hebben. 

Verder hebben we in 2019 gemerkt dat de vraag naar kinderopvang door de economische groei, ook in Den Helder weer is toegenomen. Hierbij hebben we gezien dat enerzijds de flexibele arbeid en anderzijds de 24-uurseconomie om meer flexibiliteit vraagt van ons als kinderopvangorganisatie. Ook de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg vraagt om een vernieuwende aanpak. We merken in toenemende mate dat openstelling op erkende doordeweekse feestdagen voor sommige ouders een goede oplossing is wanneer ze werkzaam zijn bij continubedrijven, zorginstellingen en winkels. We blijven hierbij vanzelfsprekend het kind centraal stellen.

In de loop van het jaar hebben we een werkbezoek gehad van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder. Zij hebben het als inspirerend ervaren en gezien dat we tevens een grote werkgever zijn in de gemeente.

Onze Experience Labs (voormalige SRV-wagens) zijn veel ingezet met onder andere de gesponsorde Klimaatbus. Deze heeft rondgereden in de Kop van Noord-Holland en onze Gamebus tijdens en in samenwerking met GameDay.

Samen met Forte kinderopvang hebben we, na instemming van beide ondernemingsraden en raden van toezicht, de maatschappelijke stichting Groeyers opgericht als innovatie en ontwikkelplatform voor beide organisaties. Een unieke vorm van samenwerking welke de komende jaren verder vorm en inhoud kan krijgen.    

Personeel

Ook in de kinderopvang hebben we te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. In 2018 zijn we hierdoor in samenwerking met de Woningstichting Den Helder gestart met “Huisje, boompje, baan”.
In het najaar van 2019 zijn ruim 30 nieuwe medewerkers met de interne BBL-opleiding gestart. Hiermee proberen we ook een antwoord te geven op de toegenomen werkdruk bij de medewerkers. Daarnaast hebben er allerlei scholingen en trainingen plaatsgevonden waaronder ook de BHV en (kinder)EHBO. In december hebben we de nieuwe interne Kiekeboo-app gelanceerd. Een modern werkplatform, waarbij alle medewerkers met eenmaal inloggen bij alle werkapplicaties kunnen.

De samenwerking met Doenkids maakt dat op het gebied van het activiteitenaanbod voor alle kinderen de medewerkers toegang hebben tot een hele grote database met uiteenlopende leuke, leerzame en spannende activiteiten. Aan het einde van het jaar is er voor alle medewerkers een kerstmarkt gehouden samen met lokale ondernemers en met dank aan Fort Kijkduin! Tijdens deze gezellige kerstmarkt konden de medewerkers zelf hun kerstpakket samenstellen.

Op dit moment zijn we met elkaar hard aan het werk om van 2020 net zo’n sprankelend en energiek jaar te maken als in 2019 maar hebben we vanaf 16 maart wel te maken met een uitzonderlijke situatie door het coronavirus! Aan de inzet van alle medewerkers en betrokkenen zal het niet liggen!

 

Joost Korver,
Directeur-bestuurder
2020

© SKDH 2020   |   ✆ 0223 - 614 202   |    info@skdh.nl