Aantrekken personeel

Bij SKDH blijven we groeien en ontwikkelen. De nieuw geopende locaties, de eisen die de Wet IKK stelt en de samenwerking met de zorgsector maken dat we ook in 2019 continu hebben geïnvesteerd in het aantrekken en scholen van personeel.

De 71 externe vacatures die wij in 2019 hadden voor de functie van pedagogisch medewerker zijn allemaal goed ingevuld, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. In een jaar tijd zijn we gegroeid van 154 FTE naar 178,16 FTE, waarvan het overgrote deel pedagogisch medewerkers betreft.

Scholing

Wanneer je jonge kinderen begeleidt en stimuleert in hun ontwikkeling, kun je zelf ook niet blijven stilstaan! Net als in de voorgaande jaren is daarom geïnvesteerd in continue scholing van onze medewerkers. Hiertoe behoren trainingen zoals die voor VVE Startblokken, BHV, kinder-EHBO, beweegkriebels, BoekStart, de Gordonmethode en Nederlandse taal 3F.

Daarnaast zijn in 2019 de eerste 10 medewerkers, werkzaam op een babygroep, gestart met de IKK Pikler®Babytraining.

Tot slot is ook de nieuwe Meldcode behandeld en zijn inwerkbijeenkomsten voor nieuwe medewerkers bij SKDH een standaard onderdeel.

Stagiairs

In 2019 heeft SKDH 48 stagiairs vanuit het ROC Den Helder en ROC Horizon College mogen verwelkomen op de locaties. En omdat een goed begin het halve werk is, is ieders stage gestart met een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst maken de stagiairs verder kennis met de organisatie, het pedagogisch beleid en overige richtlijnen.

Interne BBL-opleidingen

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt besloot SKDH al in 2018 om zelf medewerkers zowel intern als extern op te leiden naar een MBO niveau 3 of 4 diploma. Beide in de vorm van een BBL-traject voor de duur van een jaar tot een jaar en twee maanden.

Voor de BBL-3 opleiding viel de keuze op Variva Edu Academy. Voor de BBL-4 opleiding werken we samen met Onderwijsgroep Noordwest-Holland, die de bedrijfsopleidingen van het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt.

Continu groeien en ontwikkelen

Van de 19 medewerkers met niveau MBO-3 die in september 2018 als eersten startten met de eenjarige BBL-opleiding niveau MBO-4, mochten 17 in juli 2019 hun diploma ‘gespecialiseerd pedagogisch medewerker’ in ontvangst nemen.

De vacatures voor BBL-3 en BBL-4 zijn zowel intern als extern uitgezet. Voor beide opleidingen bleek enorm veel animo te zijn. Na een tweetal informatiemiddagen, een individueel gesprek, een snuffelstage en een test vanuit de opleidingsinstituten, zijn in september 16 deelnemers van start gegaan met de BBL-3 en 17 met de BBL-4 opleiding.

© SKDH 2020   |   ✆ 0223 - 614 202   |    info@skdh.nl