Gastouderbureau Kop van Noord-Holland

In 2019 hebben 42 gastouders gemiddeld 160 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Onze gastouders zijn zorgzame mensen met de juiste diploma’s. Zij hebben oog voor wat het kind bezighoudt en stimuleren kinderen in hun ontwikkeling.

Deskundigheidsbevordering

Dit jaar hebben alle gastouders zich weer ingezet voor kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering. Zij hebben allemaal een herhalingsbijeenkomst Eerste Hulp aan Kinderen en een themabijeenkomst over communiceren met ouders bijgewoond.

Niet zomaar een bijbaantje

Daarnaast hebben zij een e-learningmodule gevolgd over de verbeterde meldcode. De gastouders kunnen het geleerde meteen toepassen in de praktijk. “Aankomende gastouders moeten zich goed realiseren dat gastouderschap niet zomaar een bijbaantje is om gemakkelijk een centje bij te verdienen. Het welzijn van de kinderen staat voorop. Bijblijven en kwaliteit leveren kosten tijd en energie”, aldus een van onze gastouders.

Zelfstandig ondernemerschap

Naast deskundigheidsbevordering hebben wij de gastouders ook een bijeenkomst aangeboden over het financiële aspect voor gastouders. Er is uitleg gegeven over wat zelfstandig ondernemerschap inhoudt en hoe je als gastouder de financiële afhandeling het beste kunt regelen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben de gastouders voor 2020 allemaal hun eigen tarief kunnen bepalen.

Werving en selectie

Het gastouderbureau verwelkomt altijd graag nieuwe gastouders en vraagouders. De medewerkers staan daarom regelmatig op bijeenkomsten en beurzen om belangstellenden te informeren over de ins en outs van gastouderopvang. In 2019 waren zij aanwezig op de Buik en Baby Bazaar, de open dagen van het ROC Kop van Noord-Holland en de informatieavonden voor zwangeren die het Noord-West Ziekenhuis organiseert.

Vooruitkijken

Ook in 2020 werken wij verder aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering. Zo staan er voor de gastouders weer verschillende bijeenkomsten gepland over het opvangen van baby’s, het bieden van buitenschoolse opvang en spraak- en taalontwikkeling van kinderen.
Ook gaan de medewerkers naar een bijeenkomst over kwaliteitsgericht werken binnen de gastouderopvang.

© SKDH 2020   |   ✆ 0223 - 614 202   |    info@skdh.nl